Bestuur

AUM

Het bestuur wordt gevormd door yogi’s die dagelijks de klassieke yoga uitdragen in hun werk, hun relaties en in hun yoga beoefening. Samen het yoga pad ontwikkelen is wat ons bindt. Het borgen van de kwaliteit van het yoga onderwijs vinden wij belangrijk. Door ons gezamenlijk via het SYN met elkaar te verbinden willen we de yoga verder in de wereld zetten. We willen verbindingen leggen met yogascholen, leerlingen, docenten en (groot) meesters. En daarbuiten.


Fulco houtveen bestuur

“Fulco Houtveen is erkent yogameester en voorzitter van SYN. De yoga filosofie neemt hij mee in zijn dagelijkse leven. De yama’s en niyama’s, bezinning en rust neemt hij mee in zijn dagelijkse praktijk waarbij hij organisaties helpt om innovaties tastbaar, concreet en rendabel te maken.”

Fulco Houtveen, voorzitter

Anne Stuive bestuur

“Als onderwijzeres en yogameester geef ik bijna iedere ochtend yogales op onze lagere school in Hilversum aan kinderen die daar veel baat bij hebben. Ik ben gespecialiseerd in Sanskriet, de oeroude taal van de yogi’s, en geef daar ook via Academie raja Yoga lessen in. Als plv. voorzitter en bestuurslid ondersteun ik met veel plezier SYN bij het uitdragen van visie en missie.”

Anne Stuive, vice-voorzitter, accreditatie en docent Sanskrit


Klaas Stuive bestuur

“Ík feliciteer het bestuur van SYN met hun nieuwe site. Ik wens hen veel succes en spiritualiteit met realisatie van missie en doelstelling SYN. Om shanti en namasté.”

Klaas Stuive MCM (Yogabrahmacarya) secretariaat en erelid

“Martijn Wijma haalde in 2019 zijn diploma yogadocent en is nu in opleiding voor yogameester. Naast yoga is Martijn docent percussie en drums.”

Martijn Wijma, Algemeen bestuurslid en webmaster/contentbeheerder


“Casper Broekaart is sinds kort onze steun en toeverlaat als adviseur.”

Casper Broekaart, adviseur

“Tom Verlaan heeft zijn yogaschool in Aalsmeer en geeft daar Raja yoga volgens de klassieke yoga traditie.”

Tom Verlaan, commissielid