Word lid

Hoe word ik lid?

SYN is het samenwerkende yoga platform dat vorm en inhoud geeft aan het uitdragen van de klassieke yoga. Word lid en jij kan hierin een bijdrage leveren. We kennen verschillende lidmaatschappen:

KORTOM

  • Afgestudeerden van een door de SYN erkende yogaopleiding worden na aanmelding automatisch toegelaten tot de vereniging.
  • We organiseren bijeenkomsten waar je collega’s ontmoet en waar kennis uitgewisseld wordt.
  • Ook wordt het aanbod van jouw school of jouw lessen gepubliceerd op de website en de social media van het SYN.
  • Alle yogadocenten die een 4 jarige opleiding met 500 uren certificaat hebben afgesloten worden toegelaten.
  • Contributie maak je per jaar over: Vereniging SYN, Rabobank: NL89 RABO 0172 4035 37 onder vermelding van contributie met jaargang.
  • Opzegging lidmaatschap minimaal 1 maand voor het einde van het jaar.

PERSOONSGEGEVENS